Psykiatrien i Region Midtjylland har udviklet fem flowdiagrammer for indlæggelsesforløb i psykiatrien, der skal sikre, at patienten tilbydes en ensartet behandling af høj faglig kvalitet. flowdiagrammerne i Region Midtjylland er lavet med udgangspunkt i de nationale forløbsbeskrivelser for indlæggelser i psykiatrien (se nederst på siden).

Forløbsbeskrivelserne skal ses som en videreførelse af arbejdet med ambulante pakkeforløb i psykiatrien, men modsat pakkerne for ambulante patienter, er udgangspunktet ikke patientens diagnose. I stedet grupperes forløbene efter problemstillinger, der kræver ensartet behandling på tværs af diagnosegrupper.

Det er hospitalsledelsens forventning, at den øgede fokus på systematik og ensretning, der er i forløbsbeskrivelserne, vil medvirke til at reducere liggetiden på indlagte patienter, og dermed bidrage til målet om en samlet belægningsprocent i psykiatrien på 90.

Spørgsmål og svar

Nedenfor kan du få svar på nogle af de oftest stillede spørgsmål i forbindelse med introduktionen i forløbsbeskrivelserne på de psykiatriske afdelinger.

Finder du ikke svar på dit spørgsmål her, er du velkommen til at kontakte Christine Nørgaard Wiener eller Tommy Viig Hansen.

Ændrer forløbsbeskrivelserne på vores arbejdsgange?

Hvordan forholder vi os til forskellige typer psykometri?

Hvad med de målgrupper der ikke passer ind i forløbsbeskrivelserne?

Hvad med patienter med mange genindlæggelser?

Regional tilbagemelding og evaluering

I efteråret inviteres relevante repræsentanter fra afdelingerne til et møde med arbejdsgruppen og lægefaglig direktør Phuong Le Reisinia, hvor der er mulighed for at komme med en tilbagemelding på, hvordan det er gået med implementeringen af forløbsbeskrivelserne. Herunder hvad har givet anledning til udfordringer, og hvad er gået godt.  

 

Nationale forløbsbeskrivelser

Forløbsbeskrivelserne i Region Midtjylland er lavet med udgangspunkt i de nationale forløbsbeskrivelser for indlæggelser i psykiatrien.

De skal ses som en videreførelse af arbejdet med ambulante pakkeforløb i psykiatrien.

Forløbsbeskrivelserne tager, modsat pakkerne for ambulante patienter, ikke udgangspunkt i patientens diagnose, men grupperes i stedet efter problemstillinger, der kræver ensartet behandling på tværs af diagnosegrupper.

Du kan holde dig opdateret om udviklingen af forløbsbeskrivelserne på Danske Regioners hjemmeside.