Regionerne og Danske Regioner har udarbejdet fem nationale forløbsbeskrivelser for indlæggelser i Psykiatrien.

De nationale forløbsbeskrivelser retter sig mod voksne patienter, som indlægges på en psykiatrisk afdeling (se nederst på siden). De beskriver centrale elementer i forhold til målgruppen for den enkelte forløbsbeskrivelse men er ikke en udtømmende liste for sundhedsfaglige aktiviteter under en indlæggelse.

Forløbsbeskrivelserne skal ses som en videreførelse af arbejdet med ambulante pakkeforløb i psykiatrien, men modsat pakkeforløbene, tager forløbsbeskrivelserne ikke udgangspunkt i patientens diagnose, men grupperes i stedet efter problemstillinger, der kræver ensartet behandling på tværs af diagnosegrupper.

 

Regionale forløbsbeskrivelser som flowdiagrammer

I Region Midtjylland er der udarbejdet regionalt tilpassede forløbsbeskrivelser med udgangspunkt i de nationale forløbsbeskrivelser. De regionale forløbsbeskrivelser er opsat som flowdiagrammer, der viser hvornår de enkelte sundhedsfaglige indsatser bør være i gangsat.

Spørgsmål og svar

Nedenfor kan du få svar på nogle af de oftest stillede spørgsmål i forbindelse med introduktionen i forløbsbeskrivelserne på de psykiatriske afdelinger.

Finder du ikke svar på dit spørgsmål her, er du velkommen til at kontakte Niels Nørregaard Clemmensen eller Tommy Viig Hansen.

Ændrer forløbsbeskrivelserne på vores arbejdsgange?

Hvordan forholder vi os til forskellige typer psykometri?

Hvad med de målgrupper der ikke passer ind i forløbsbeskrivelserne?

Hvad med patienter med mange genindlæggelser?

Regional tilbagemelding og evaluering

I efteråret inviteres relevante repræsentanter fra afdelingerne til et møde med arbejdsgruppen og lægefaglig direktør Phuong Le Reisinia, hvor der er mulighed for at komme med en tilbagemelding på, hvordan det er gået med implementeringen af forløbsbeskrivelserne. Herunder hvad har givet anledning til udfordringer, og hvad er gået godt.  

 

Nationale forløbsbeskrivelser

De nationale forløbsbeskrivelser er udarbejdet i foråret 2019, i et samarbejde mellem regionerne og Danske Regioner.

I 2022 afholdes en evalueringskonference, hvor der samles op på erfaringer fra alle de fem regioner.

Du kan holde dig opdateret om udviklingen af forløbsbeskrivelserne på Danske Regioners hjemmeside.