Etableringen af tværfaglige enheder for udredning og behandling for demens er en følge af Den Nationale Demenshandlingsplan 2025.

Et af initiativerne i handlingsplanen vedrører etableringen af færre, tværfaglige udrednings- og behandlingsenheder for demens, med henblik på at sikre en høj og mere ensartet kvalitet af udredning og behandling i den sekundære sektor.

Fælles Visitation for Demens (FVD i daglig tale) er placeret i Psykiatriens Centrale Elektive Visitation (PCV), som har sin faste base i Psykiatriens Hus i Silkeborg.
Her vil de henvisninger, der omhandler udredning eller behandling for demens på tværs af hele Region Midtjylland, blive håndteret.


Der visiteres til 3 specialer (neurologi, geriatri og psykiatri), som nu samles under én visitationsenhed for at sikre et tæt og ligeværdigt samarbejde mellem de involverede specialer.
Det betyder, at praktiserende læger blot skal sende til ét lokationsnummer, når det vedrører demens - så altså kun én indgang nu.


Henvisningerne visiteres til specialerne jf. målgruppebeskrivelsen for FVD og sendes til de allerede etablerede hukommelsesklinikker i Region Midtjylland.

 

Se regionale udredningspakker her

 

Se forløbsbeskrivelse her (link til sundhed.dk)

 

 

Ansatte