Om Fælles Demens Visitation

Etableringen af tværfaglige enheder for udredning og behandling for demens er en følge af Den Nationale Demenshandlingsplan 2025.

Et af initiativerne i handlingsplanen vedrører etableringen af færre, tværfaglige udrednings- og behandlingsenheder for demens, med henblik på at sikre en høj og mere ensartet kvalitet af udredning og behandling i den sekundære sektor.

Fælles Visitation for Demens (FVD i daglig tale) er placeret i Psykiatriens Centrale Elektive Visitation (PCV), som har sin faste base i Psykiatriens Hus i Silkeborg.
Her vil de henvisninger, der omhandler udredning eller behandling for demens på tværs af hele Region Midtjylland, blive håndteret.

Der visiteres til 3 specialer (neurologi, geriatri og psykiatri), som nu samles under én visitationsenhed for at sikre et tæt og ligeværdigt samarbejde mellem de involverede specialer.
Det betyder, at praktiserende læger blot skal sende til ét lokationsnummer, når det vedrører demens - så altså kun én indgang nu til elektiv udredning og behandling.

Akutte henvisninger visiteres ikke i Fælles Visitation for Demens, som er en elektiv visitationsenhed. Eventuelle fejlsendte akutte henvisninger returneres til henviser med henblik at sende henvisning til korrekt sygehusafdeling, efter sædvanlig retningslinje.

Organisationsdiagram

Organisationsdiagram Fælles Visitation for Demens

Om målgruppebeskrivelse

Henvisningerne visiteres til specialerne jævnfør målgruppebeskrivelse og sendes til de allerede etablerede hukommelsesklinikker i Region Midtjylland.

Om regionale udredningspakker på demensområdet

Målet med pakkerne er at sikre en hensigtsmæssig tilrettelæggelse af udredningsforløbet på baggrund af henvisningen.

Om forløbsbeskrivelse

"Sundhedsaftalen for Personer med Demens” har til formål at fremme en tidligere opsporing af demens, få fokus på fysiske sygdomme og symptomer hos demente samt at skabe sammenhæng i den tværsektorielle demensindsats mellem region, kommune og almen praksis.

Dynamisk henvisning

Vigtigt i forbindelse med henvisning

Ansatte