Fagbiblioteket holder lukket fredag d. 14. maj (dagen efter Kr. Himmelfartsdag.)

April 2021
EndNote er opdateret til EndNote 20.
Det betyder for dig, at dit nuværende EndNote bibliotek skal konverteres til den nye version for at fungere. Følg denne vejledning så er du klar til den nye version.
Den nye version har skiftet udseende men indeholder de samme funktioner som den tidligere version.

4.png

Ny adgangsmåde til Region Midtjyllands e-tidsskrifter.

Fra 1. oktober 2020 skal du bruge en anden adgangsmåde når du skal bruge RMs elektroniske databaser, e-tidsskrifter og e-bøger. 

Adgang via Citrix.

- start med at logge på Citrix

- benyt det nye e-ressource-ikon  eller UpToDate-ikon der sender dig til WAYF

- på WAYF-siden skal du godkende, at WAYF må se, hvor du kommer fra.
  Klik OK. Derefter er du godkendt og vil blive sendt videre til TDnet.

Vejledning til e-ressource

Fremover skal du bruge fjernadgangen til Citrix, for at få adgang hjemmefra:

Citrix på privat computer: https://regionmidtjylland.service-now.com/rmsp?id=kb_article_view&sysparm_article=KB0011991&sys_kb_id=2f23b130db7cd0d0b2d1a5305b961978&spa=1

Citrix på private tablets: https://regionmidtjylland.service-now.com/rmsp?id=rmsp_kb_article&number=KB0011529

      

          TDNet database.

Genvej til databaser e-tidsskrifter og e-bøger. Denne genvej kan kun bruges, når du er på Citrix.

Gå til TDNet.

Vær opmærksom på, at når du bruger genvejen, skal du give siderne tilladelse til at se, hvor du kommer fra. Når du har klikket på "OK", er du godkendt og vil blive sendt videre til TDnet

          PubMed database.

        Clinical Key

          Embase