Formålet med de nationale pakkeforløb er at sikre en mere ensartet udredning og effektiv behandling og dermed opnå en højere kvalitet i psykiatrien på tværs af regionen. 

Et pakkeforløb er et standardforløb for behandlingen af en specifik sygdom.

I praksis betyder det, at Psykiatriens Centrale Elektive Visitation (PCEV) visiterer mange af patienterne til et på forhånd fastlagt behandlingsforløb.

Udrednings- og behandlingspakker for voksne

 Forløbsbeskrivelser

Udredning- og behandlingspakker for børn og unge