Der er i psykiatrisk regi i Region Midtjylland mulighed for at få patienter set ELEKTIVT eller AKUT ('subakut' begreb er udgået).

Akutte henvisninger, henvisninger til hurtig ambulant vurdering samt henvisninger til Mobilteam og Klinik for Selvmordsforebyggelse skal ikke via PCV, men sendes direkte til AKUT lokationsnummer. 

VIGTIGT: Akutafdelingen skal kontaktes telefonisk inden  akutte henvisninger sendes.

Klik HER for lokations- og telefonnumre til akutmodtagelser i Region Midtjylland (via sundhed.dk)

Link til Enhed for Selvmordsforebyggelse AUH Skejby - henvisning sendes direkte til enheden

Link til Klinik for Selvmordsforebyggelse Vest - henvisning sendes direkte til klinikken

Kontakt PCV

Psykiatriens Centrale Visitation
Psykiatriens Hus
Falkevej 5
8600 Silkeborg

Tlf: 7847 2750
Fax: 7847 2751
Mail: pcv@regionmidtjylland.dk 
OBS 
En mail til denne adresse må kun indeholde personoplysninger, hvis den sendes krypteret til os, fx fra en kommune.
Der må ikke være person-oplysninger i emnefeltet.

Send sikker mail som borger
Er du privat borger, så klik her for at skrive sikkert til os via borger.dk

Send sikker mail fra privat virksomhed
Er du ansat i en privat virksomhed, så klik her for at skrive sikkert til os