Der er i psykiatrisk regi i Region Midtjylland mulighed for at få patienter set ELEKTIVT eller AKUT ('subakut' begreb er udgået).

Akutte henvisninger, henvisninger til hurtig ambulant vurdering samt henvisninger til Mobilteam og Klinik for Selvmordsforebyggelse skal ikke via PCV, men sendes direkte til AKUT lokationsnummer. 

VIGTIGT: Akutafdelingen skal kontaktes telefonisk inden akutte henvisninger sendes.

Link til lokations- og telefonnumre til akutmodtagelser i Region Midtjylland (via sundhed.dk)

Link til Enhed for Selvmordsforebyggelse AUH Skejby - henvisning sendes direkte til enheden

Link til Team for Selvmordsforebyggelse Gødstrup - henvisning sendes direkte til klinikken