Særlige pladser / Visitationsforum

Psykiatriens Centrale Elektive Visitation

Akutte henvisninger -

børn og voksne

Der er i psykiatrisk regi i Region Midt mulighed for at få patienter set ELEKTIVT eller AKUT ('subakut' begreb er udgået).

Akutte henvisninger, samt henvisninger til Mobilteam, Klinik for Selvmords-forebyggelse eller hurtig ambulant vurdering, skal ikke via PCV, men sendes direkte til AKUT lokationsnummer. 

VIGTIGT: Akut-afdelingen skal kontaktes telefonisk inden henvisningen sendes.

Klik HER for lokations- og telefonnumre til akut-modtagelser i Region Midtjylland (via sundhed.dk)

 

Link til Enhed for Selvmordsforebyggelse AUH Skejby

Henvisning sendes direkte til enheden

 

Link til Klinik for Selvmordsforebyggelse Vest 

Henvisning sendes direkte til klinikken

 

Hotline-telefon

Psykiatrisk Rådgivningstelefon tilbyder døgnet rundt rådgivning til
- patienter på telefon 7847 0470
- praktiserende læger og speciallæger på telefon 7847 0471

 

Specialist-telefonnumre psykiatrien Region Midt

Klik her for liste med specialist-telefonnumre

 

Kontakt Psykiatriens Centrale Visitation

Psykiatriens Centrale Visitation
Psykiatriens Hus
Falkevej 5
8600 Silkeborg

tlf:   7847 2750

fax: 7847 2751

mail: pcv@regionmidtjylland.dk 

 

Skriv sikkert til os


Privatperson via borger.dk
 
(åbner mail i borger.dk)

Virksomhed via virk.dk 
(åbner mail i virk.dk)

 

 

Læs mere om Psykiatriens Centrale Visitation

 

Læs mere om Psykiatriens centrale visitation

Elektive henvisninger - voksne

Henvisninger må KUN indeholde cpr og data på den henviste patient

Henvisning fra læge

Elektive henvisninger til ambulant behandling sendes til Psykiatriens Centrale Visitation via Edifact på lokationsnummer:

  • 5790002000171 (fra 18 år)

Bilag kan vedhæftes henvisningen som elektronisk fil eller faxes til 7847 2751.

Husk at opdatere mobiltelefonnummer på patienten.

Læs mere om lægens henvisningsmuligheder her

Henvisningsvejledning voksne

Læs henvisningsvejledning her 

Målgruppebeskrivelse

 

Prioritering pga. midlertidig suspenderet UBR - voksne

Gældende for henvisninger modtaget fra og med d. 16.03.2020

Læs mere om prioritering her

 

Behandlingspakker

Læs om behandlingspakkerne her

Specialeplan

Læs om specialeplan her

Samtykke - voksne

Samtykkeformular Voksenpsykiatrien

Elektive henvisninger - børn

Henvisninger må KUN indeholde cpr og data på den henviste patient

Henvisning fra læge

Elektive henvisninger til ambulant behandling sendes til Psykiatriens Centrale Visitation via Edifact på lokationsnummer:

  • 5790002000188 (0–17 år)

Bilag kan vedhæftes henvisningen som elektronisk fil eller faxes til 7847 2751.

Husk at opdatere telefonnummer på patienten.

Læs mere om lægens henvisningsmuligheder her

Henvisningsvejledning

Henvisningsvejledning - børn og unge

Målgruppebeskrivelse

Overordnet målgruppebeskrivelse for børn og unge i Psykiatrien Region Midtjylland

 

Prioritering pga. midlertidig suspenderet UBR - børn

Gældende for henvisninger modtaget fra og med d. 16.03.2020

Læs mere om prioritering her

 

Medikamentel behandling ADHD/ADD 

Vejledende retningslinjer for opfølgning af medikamentel behandling for ADHD/ADD (fra 6 år)

Henvisning fra kommune

Henvisninger skal ske i henhold til henvisningsvejledningen henvendt til det kommunale system.

Læs mere om de kommunale henvisningsmuligheder her

Henvisningerne skal udarbejdes i henhold til de nedenstående skemaer:


Forberedelse til udredningsforløb i Børne- og Ungdomspsykiatrisk 
Afdeling

Forberedelse til et udredningsforløb i BUA

Samtykke - børn

Samtykke kan udfyldes og indsendes sammen med henvisning, men dette er ikke et krav.
Samtykkeformular bliver sendt ud sammen med indkaldelse til 1. besøg. 

Send henvisning

Send henvisning og bilag elektronisk, 
(pdf-format) via mail til 

Psykiatriens Centrale Visitation

Se kontaktoplysninger i venstre side af skærmen. 

Til orientering: Når henvisning sendes via mail, vil afsender modtage kvittering for modtagelse. 

 

 

Se patientkommunikation.dk