Når det nye sygehus i Gødstrup står klart i oktober 2021, flytter Regionspsykiatrien Vest, sammen med dele af BUC, ind i hospitalets 13.000 m2 store psykiatriklynge. 

Specialerne voksenpsykiatrien og den ambulante del af børne- & ungdomspsykiatri vil i fremtiden blive samlet som naboer under samme tag og med fælles indgang med somatikken. 

Der bygges cirka 13.000 m2 psykiatrisk hospital med en totalramme på cirka 380 mio. kr. Psykiatrien bliver en forlængelse af det somatiske hospital og kobler sig på somatikkens flow både i kælder, stue og 1. sal.  

På stueetagens foyer er der koblet tre sengeafdelinger, der er opbygget som rektangulære bygninger med hver fire gårdrum. Gårdhaverne har forskellig karakter, idet nogle gårdhaver er aktive rum, mens andre har fokus på ro og sansestimuli. Alle sengestuer er orienteret mod det omkringliggende landskab.

På stueplan er der endvidere en sportshal, multiaktivitetsrum, kreativt værksted samt sanserum. Kontorer og samtalerum er placeret på 1. sal. Samtalerummene er placeret i nærhed til de to centrale opholdszoner for henholdsvis voksne samt børn og unge.

Det forberedende arbejde, der skal sikre en god forberedelse og flytning, er allerede i gang, men vil blive intensiveret i takt med, at vi nærmer os udflytningsdatoen. 

Byggeriets vision

Visionen for Psykiatrien i Region Midtjylland er et grundlæggende fundament for byggeriets vision.

Bygningerne og omgivelserne for psykiatrien på DNV-Gødstrup skal være et sted, hvor patienter, pårørende, personale og netværk føler sig godt tilpas. Bygningerne skal rumme stor ambulant aktivitet, samt både korte og meget langvarige indlæggelser. Bygninger og omgivelser skal give følelsen af tryghed og bedst mulig sikkerhed for patienter og personale.

Bygningerne skal understøtte specialiseret, effektiv og ressourceoptimal behandling. Derudover skal forskning og uddannelse være i fokus. Udformningen skal fremme psykiatriens samarbejde og integration med de somatiske specialer.

Bygningerne skal, på en positiv måde, danne rammerne for nødvendige handlinger under hensyntagen til lov om tvang i psykiatrien. Bygningerne skal indrettes, så de virker angstdæmpende og mindsker antallet af konflikter. 

Fleksibilitet i de fysiske rammer er afgørende for at psykiatriens aktiviteter til enhver tid har optimale vilkår for at virke og udvikle sig i takt med tidens ønsker, de kliniske muligheder og konkrete behov. 

I overskrifter kommer Regionspsykiatrien Vest til at rumme:

 • 1 intensivt afsnit med 11 sengepladser
 • 1 døgnafsnit med 16 særlige pladser
 • 2 døgnafsnit med 28 sengepladser på hvert afsnit
 • Ambulatorium, reception, mødelokaler, administration
 • Fysioterapi/ergoterapi 

Én indgang til hospitalet 

 • Der kommer én fælles indgang til hospitalet - uanset om man er ramt af en fysisk eller psykisk sygdom. Det gør det enkelt og overskueligt for patienter og pårørende.

Mere sammenhængende patientforløb

 • Når psykiatrien kommer tættere på det øvrige hospital, bliver det lettere at skabe sammenhængende og effektive patientforløb for de patienter, som både er ramt af en fysisk og psykisk sygdom. Mange patienter med vedvarende psykisk sygdom er nemlig også ramt af én eller flere fysiske sygdomme – ligesom flere fysiske sygdomme kan medføre en psykisk sygdom.
 • Vi bygger i forlængelse af det somatiske hospital og samler flere psykiatriske afdelinger under samme tag, så vi kan samarbejde mere på tværs.

Enestuer til alle patienter 

 • Vi bygger 90 enestuer med eget toilet og bad.
 • De nye sengestuer er på ca. 15 m2. 
 • Alle sengestuer har udsigt til den omkringliggende natur gennem de store vinduespartier.
 • I siddenichen er der mulighed for at åbne op ud til den friske luft. 

Moderne lyse rammer

 • Vi bygger moderne lyse lokaler.
 • Alle patienter har let adgang til udearealer i de fire gårdhaver.
 • De nye bygninger er helt uden hegn, men i stedet med lukkede gårdhaver.
 • Vi bygger en sportshal, multiaktivitetsrum, kreativt værksted samt sanserum.

Høj sikkerhed

 • Fysisk overblik og åbenhed.
 • Låse og alarmer integreres i arkitekturen.
 • Fleksibilitet med mulighed for ekstra skærmning eller lydisolering.
 • Arkitekturen sikrer bedst mulig beskyttelse mod indsmugling.