Regionspsykiatrien Vest er uddannelsessted for psykologistuderende. Vores psykologistuderende kommer typisk fra Århus Universitet og studerer på 9 eller 10 semester.

Individuel uddannelsesplan

Som psykologistuderende hos os bliver du tilknyttet en psykolog, der fungerer som praktikvejleder. I udarbejder sammen en individuel uddannelsesplan for dit praktikforløb hos os.  

Indsigt i klinisk arbejde på døgnafsnit og i ambulatorier

Vi er en afdeling med mange specialiserede og almene ambulante klinikker og døgnafsnit. Vores psykologer arbejder fortrinsvis på de ambulante klinikker, derfor vil du som studerende få stor indsigt i det ambulante kliniske arbejde. Men du vil også få indsigt i samarbejdet  mellem de forskellige faglige behandlere i de enkelte teams og med behandlerne i døgnafsnittene. 

Tværfaglighed i behandlingsforløb

Vi arbejder i høj grad fagligt, for at sikre det bedst mulige behandlingsforløb. Dette i bestræbelsen på at sikre det bedst mulige behandlingsforløb for vores patienter.

 

Virksomhedspraktik

Hvis du har spørgsmål der vedrører virksomhedspraktik, kontakter du: 

Marianne Lauridsen, Enhedsleder 

mailau@rm.dk

Mob.  +45 2423 8813 

 

Jette Nielsen, Enhedsleder 

jetnel@rm.dk 

Mob.  +45 20511680

 

 

 

Kontakt

Anne Krongaard Nielsen
Psykolog

Mail: annkroni@rm.dk
Tlf.: 2460 4201

Læs mere

Fordelingen af praktikpladser sker via praktikpladskoordinatoren på Psykologisk Institut, Aarhus Universitet, og tilmelding skal ske semestret før, du ønsker at komme i praktik.