Regionspsykiatrien Vest er et aktivt uddannelsessted

I Regionspsykiatrien Vest kender vi betydningen af at være en god arbejdsplads og et aktivt uddannelsessted for stort set alle faggrupper i psykiatrien. 

Vi er et aktivt uddannelsessted for læger, sygeplejersker, social- og sundhedsassistenter, ergo- og fysioterapeuter, psykologer og lægesekretærer - noget der har stor betydning for udviklingen af vores afdeling.

Studerende er en vigtig ressource

Vi betragter vores studerende i Regionspsykiatrien Vest som en en vigtig ressource og en uundværlig inspiration til fortsat udvikling af vores behandlingstilbud. 


Uanset din valgte uddannelse vil du som studerede hos os få kompetent træning og læring i dit fag.

I dit uddannelsesforløb hos os får du tilknyttet en vejleder, hvis opgave er at sikre, at dit forløb lever op til din uddannelses kompetencekrav.

Interesseret ?
Læs mere om de uddannelser vi tilbyder i Regionspsykiatrien Vest. Under hver enkel uddannelse finder du en kontaktperson, som du altid er velkommen til at kontakte.

Psykiatrien som uddannelsessted

Læs mere:
Generelt om de forskellige uddannelser i Psykiatrien i Regionmidtjylland: Psykiatrien som uddannelsessted. 

Revideret 28-10-2020