Psykisk sygdom påvirker ikke blot patienten, men hele patientens familie. Derfor tilbyder vi vores patienter behandling i et familieperspektiv.
Det betyder, at vi har fokus på livet i familien, rollerne som forældre og børn som pårørende.  

Hvorfor har vi fokus på børnene?

Børnene er særligt udsatte, fordi deres udvikling er afhængig af deres relation til forældrene.

Relationen kan svækkes, når forældrene rammes af psykisk sygdom. Rollerne i familien kan ændre sig på grund af sygdommen. Børn vil ofte påtage sig et stort ansvar.

Det ansvar kan påvirke en sund og normal udvikling for barnet.

Familie- og forældresamtaler med fokus på børnene

Alle patienter med børn under 18 år får tilbud om en forældre-samtale. Den følges op af en familie-samtale med børnene. Ingen børn er for små til at deltage i sådan en samtale. 

Fokus i begge samtaler er børnenes trivsel, og vi ser i den sammenhæng på den påvirkning, som forælderens psykiske sygdom kan have på børnene.

Børnenes netværk og ressourcer er - ligesom forældrenes - helt centrale omdrejningspunkter i samtalerne.

Familie-samtalens formål er at kunne sætte ord på de ting, der ofte er svære at snakke om i familien. Under samtalen fortæller vi børnene om sygdommen i et sprog, der passer til deres alder. 

Små børn finder tryghed og “mening,” når forældrene udtrykker bekymring og opmærksomhed om deres trivsel.

Familiesamtalen er også med til at afdække en families behov for støtte og hjælp. Personalet, som har samtalen med familien, kan være med til at formidle behovet for hjælp til relevante instanser såsom sundhedsplejersker og sagsbehandlere.

 

 

 

Revideret 17-09-2020