I Regionspsykiatrien Vest ønsker vi et gensidigt og godt samarbejde med jer, som er pårørende til en af vores patienter. 

Men vi respekterer også, at når vi inddrager jer i behandlingen, kræver det samtykke fra den sindslidende patient. 

Når vi samarbejder med jer, så ved vi at den sindslidende hurtigere bliver rask eller i hvert fald mindre syg. Det bliver også nemmere at skabe en god hverdag for ham eller hende.

Regionspsykiatrien Vest har en pårørendepolitik. Vi vil gennem samarbejde med jer hjælpe den sindslidende bedst muligt. Læs mere her: Når du er pårørende i psykiatrien i Region Midtjylland.

Vi vil gerne skabe kontakt til jer som pårørende

Vi ved, at det er os som personale, der skal være opsøgende for at skabe kontakt til jer. Men som pårørende, er I altid velkomne til at henvende jer til de ansatte i afdelingen.


Vi ved, at I som pårørende kan have mange forskellige roller:

  • I kan være en vigtig del af patientens private og sociale netværk
  • I kan være støtte- og omsorgsgivere
  • I kan selv have brug for støtte og omsorg
  • I kan være formidlere af viden og talerør
  • I kan være koordinatorer

Vi vil lytte til jer pårørende og gøre brug af jeres viden og erfaring ved at:

  • inddrage jer aktivt i behandlingsforløbet
  • støtte og fremme kontakten mellem jer og den psykisk syge
  • informere jer om, hvor I kan få støtte samt vejledning og viden om psykiske sygdomme
  • informere om, hvordan der arbejdes i Regionspsykiatrien Vest

Patienten kan sige nej til, at vi må samarbejde med pårørende

I nogle tilfælde vil I opleve, at vi ikke kan samarbejde i den udstrækning, I gerne vil have. Det skyldes, at vi respekterer den psykisk syges lovbestemte ret til selv at afgøre, hvem der skal inddrages i behandlingsforløbet og i hvilket omfang.

I sådanne tilfælde vil vi fortælle jer, hvorfor vi ikke kan give de oplysninger, I ønsker. 


Det er aldrig i strid med vores tavshedspligt at lytte til, hvordan I oplever jeres situation. Vi kan altid give generelle informationer om behandlingsmuligheder og sygdomsforløb.

Pårørende er også børn 

Vores patienters børn er også pårørende. Derfor har vi et tilbud i familieperspektiv, som vi kalder ”Børn af forældre med psykisk sygdom.” 

 

Revideret 19-02-2020