Regionspsykiatrien Vest, Herning

Hospitalspræsten som står til rådighed for patienter og pårørende tilknyttet Regionspsykiatrien Vest i Herning og Holstebro er Rasmus Valentin Christensen.

Præsten står til rådighed for patienter, pårørende og personale, hvis ønsket om en samtale om stort eller småt melder sig. 

Tavshedspligt

Da hospitalspræsten har tavshedspligt er samtalen naturligvis fortrolig, og intet bliver sagt videre.

I kan til enhver tid selv ringe, eller få personalet til det, så der kan laves en fast aftale om en samtale.