Behandling på Døgnafsnit E2 og E3

E2 og E3 er et sengeafsnit for voksne.

Det er et specialiseret døgnafsnit for patienter med psykotiske lidelser.

Der er også patienter med psykiske lidelser, der har en dom til behandling. Vi har også patienter, der er varetægtsfængslet i surrogat eller af anden årsag ikke har modtaget en dom. At være varetægtsfængslet i surrogat betyder, at man er varetægtsfængslet, men ikke er anbragt i arresten.

 

En psykose kan give forskellige symptomer - som for eksempel:

  • ændring af personligheden
  • tab af realitetssansen
  • hallucinationer
  • vrangforestillinger
  • sort tale - svære sproglige tankeforstyrrelser
  • bevægelsesforstyrrelser.

Sådan arbejder vi på døgnafsnit E2 og E3

Vores medarbejdere er et team af flere forskellige faggrupper. De samarbejder med dig om at tilrettelægge din behandling. Vi mener også, det er vigtigt at samarbejde med dine pårørende, da de er vigtige for dig. 

Læs her mere om vores pårørendesamarbejde- også børn

Når du er indlagt på E2 og E3, vil du få tilknyttet en daglig kontaktperson.
Psykosebehandling Regionspsykiatrien Vest E2


Vi vægter i særlig grad samvær, samtale og aktivitet i vores terapi. Den kan både foregå individuelt og i gruppe.
En del af terapien er for eksempel, at vi tilbyder dig motion dagligt. Vores erfaring viser, at motion har stor betydning for krop og sind.

 

Besøgstid

Fra torsdag den 02.07.20 kan du som udgangspunkt frit aflægge besøg.

Som besøgende skal du være opmærksom på, at:

  • følge sundhedsmyndighedernes retningslinjer for håndhygiejne med håndvask og afspritning
  • holde 1-2 meters afstand til personale og andre patienter

Vi anbefaler desuden, at I ikke kommer flere besøgende samtidig end højst nødvendigt.

Ved besøget er du velkommen til at medbringe gaver som f.eks. chokolade og blomster.

https://www.psykiatrien.rm.dk/om-os/information-om-coronavirus/

Besøgende er velkomne alle dage i tidsrummet fra kl. 15:00 til kl. 21:00 
Vil du gerne have besøg på andre tidspunkter, kan du aftale det med din kontaktperson. 

I særlige tilfælde kan vi bestemme, at du ikke må få besøg.

 

Læs mere om psykotiske lidelser

På Region Midtjyllands hjemmeside kan du læse om skizofreni og finde masser af nyttige links og informationer psykotiske lidelser: Skizofreni hos voksne

Info om psykiske sygdomme

Find mere information om psykisk sygdom

Find information i form af film og podcasts, pjecer og artikler samt links og anbefalinger:

 

Revideret 15-06-2020