I behandling på psykiatrisk akutmodtageafsnit E4

Har du brug for at blive indlagt pludseligt (akut) i Regionspsykiatrien Vest, tager døgnafsnit E4 imod dig.  

For at blive indlagt akut hos os, skal du have en henvisning fra vagtlægen, din egen læge eller en speciallæge.

Vi er en modtagefunktion. Det betyder, at du kommer her – men skal måske ikke bliver hos os. I stedet bliver du flyttet til et af øvrige sengeafsnit, eller du bliver udskrevet igen og henvist til behandling i et af vores ambulatorier eller ved din egen læge. 

Sådan arbejder vi på døgnafsnit E4

Vi arbejder tværfagligt på et højt fagligt niveau. Det er altså ikke kun læger, som er med i din behandling.

Det er meget vigtigt for os at tage udgangspunkt i dine ressourcer og dine muligheder for at klare din situation. På den måde støtter og hjælper vi dig bedst i din krise.

På E4 har vi kontaktperson-ordning. Du får altså tilknyttet en bestemt ansat som din egen kontaktperson.

Vi vægter i særlig grad samvær, samtale og aktivitet i vores terapi. Den kan både foregå individuelt og i gruppe.

E4 Akutmodtagelse Regionspsykiatrien VestEn del af terapien er for eksempel, at vi tilbyder dig motion som en del af behandlingen. Vores erfaring viser, at motion har stor betydning for krop og sind.

Vi mener, det er vigtigt at samarbejde med dine pårørende. De er vigtige for dig.


Læs her mere om vores pårørendesamarbejde- også børn

Vi forebygger konflikter ved at skabe trygge rammer og konstruktiv relation og dialog med dig.

 

Besøgstid på døgnafsnit E4

Info om psykiske sygdomme

Find mere information om psykisk sygdom

Find information i form af film og podcasts, pjecer og artikler samt links og anbefalinger: