Sådan foregår en indlæggelse 

Din egen læge, speciallæge eller vagtlægen kan henvise dig til indlæggelse på et psykiatrisk afsnit.

Du bliver modtaget på Akutmodtagerafsnit - døgnafsnit E4 i Herning

Vi skriver en foreløbig behandlingsplan for dig inden for 24 timer efter din indlæggelse.

Foregår din indlæggelse med tvang, er der andre regler, der træder i kraft.
Se nærmere herom på vores side om rettigheder (under afsnittet "Tvang").

Hvis du er blevet indlagt på E4, som er det akutte modtagerafsnit i Herning, så vil du - hvis du har behov for yderligere specialiserede behandling - blive overflyttet til et af vores døgnafsnit i Herning:

Alle vores døgnafsnit i Regionspsykiatrien Vest er åbne afsnit. Men hvad enten døren er låst eller ej, vil de aftaler der gælder om fx udgang, altid være individuelle. 

Så hvis du i en periode er særlig sårbar eller har brug for ro, kan der laves aftaler om, at du skal følges med personale, når du skal ud af afdelingen. Eller der kan være tale om tidsbegrænset ”udgang”.

OBS Låst dør i døgnafsnit:
Vi har valgt, at dørene forbliver låste under Corona-perioden med det formål at begrænse unødig indgang og dermed smittespredning.

Du får en kontaktperson hurtigt

Hvad er en kontaktperson?

Hvad er kontaktpersonens opgave?

Revideret 17-04-2020