Klinik for skizofreni (OPUS) er et to-årigt tilbud om behandling uden indlæggelse. Tilbuddet er for voksne fra 18 år med nyopdaget skizofreni.


Behandling

Når du begynder i et forløb hos os, får du én behandler, som er din kontaktperson igennem hele behandlingsforløbet.
Din kontaktperson tilrettelægger din behandling sammen med dig og dine pårørende.

Behandlingsprogrammet varer 2 år, og vi lægger vægt på at sætte intensiv behandling i gang så hurtigt som muligt, efter at diagnosen skizofreni er stillet. Vi har nemlig erfaring for, at en hurtig indsats kan give den bedst mulige bedring.

Selve behandlingen består af tilbud om:   

 • individuelle ugentlige samtaler
 • undervisning i skizofreni for både dig og dine pårøreSamtale OPUS, klinik for skizofreninde
 • træning i at fungere i samfundet
 • deltagelse i en gruppe med andre familier
 • deltagelse i gruppeforløb
 • medicin

OPUS har desuden et tæt samarbejde med din kommune, for at sikre sammenhæng i de sociale og psykiatriske støtte- og behandlingstilbud.

Formålet med behandlingen 

Vores opgave er at hjælpe dig til at blive rask eller til at lære at leve godt med din sygdom. Det gør vi ved at arbejde med:

 • viden om sygdommen
 • værktøjer til at leve med sygdommen
 • at mindske ydre stress
 • at dæmpe og håndtere de symptomer, som sygdommen giver
 • at skabe øget bevidsthed om egne tanker, handlinger og følelser
 • at se problemfyldte situationer fra nye vinkler

Pårørende er en vigtig del af behandlingen

Vi inddrager dine pårørende i behandlingen så hurtigt som muligt efter behandlingsstart. Erfaringerne viser nemlig, at jo mere familien er med i arbejdet, jo bedre går behandlingen.

Involveringen sker naturligvis kun med dit samtykke.

Personale

Klinikkens personale er et tværfagligt team, som består af psykiater, ergoterapeut, sygeplejersker, psykologer og socialrådgiver.

Henvisning

Psykiatriske afdelinger og privatpraktiserende psykiatere kan henvise dig til et forløb hos os. 
Du kan altså ikke få en henvisning til os fra din egen læge eller psykolog.

Her finder du os

Klinik for Skizofreni - OPUS ligger på sygehuset i Herning, Regionspsykiatrien Vest.
Indkørsel Ø1 fra Skolegade, 7400 Herning -  indgang P1, 2. sal.

Læs, se og hør mere om:

Revideret 23-09-2019