Psykiatrisk Traumeklinik - Regionspsykiatrien Vest behandler patienter med  traumer og posttraumatisk stress.

Vi er en klinik bestående af psykologer, sygeplejersker og fysioterapeuter.

Hvad er posttraumatisk stress? 

Har du eller dine pårørende brug for at vide mere om krigs- og torturtraumer, så kan I hente information om Posttraumatisk Stress på  www.traume.dk.

Her kan I også kan se filmen "Posttraumatisk Stress - en informationsfilm for voksne på følgende sprog:

 •         Arabisk
 •         Bosnisk
 •         Dansk
 •         Dari
 •         Farsi

Læs mere om Posttraumatisk Stress  

Behandling for traumatiserede flygtninge

Vores behandlingstilbud er ambulant, hvilket betyder, at du kommer ind til samtaler uden at være indlagt. Undersøgelse og behandling foregår ambulant i Holstebro.

Ved de første samtaler undersøger vi dig for at finde ud af, hvad du fejler - og hvilken behandling du skal have.

Vores behandling er en blanding af ugentlige samtaler, medicin og fysioterapeutisk behandling.

Behandlingen varer ca. 4 måneder.

Tolkebistand

Når du er i behandling hos os, får du hjælp af en tolk.

Tolkebistanden er gratis, og du kan læse mere om det i pjecen "Information om rettigheder for patienter i voksenpsykiatrien" 

Vi samarbejder om behandlingen

Vores undersøgelser og behandling sker i et tæt samarbejde med din egen læge, psykiatrisk speciallæge og din kommunale sagsbehandler.

 

Vi modtager patienter, der har bopæl i kommunerne: 

 • Viborg
 • Skive
 • Holstebro
 • Struer
 • Lemvig
 • Herning
 • Ikast-Brande
 • Ringkøbing-Skjern
Revideret 19-02-2021