Klinik for Rusmiddelpsykiatri er et behandlingstilbud for patienter, der i kombination med en alvorlig psykisk sygdom/eller mistanke herom, har et omfattende forbrug af rusmidler.

I behandling i Klinik for Rusmiddelpsykiatri
Tilbuddet er rettet til unge og voksne fra 18 år og op. Vi modtager patienter, der har bopæl i følgende kommuner:

 • Holstebro
 • Lemvig
 • Struer
 • Herning
 • Ikast-Brande
 • Ringkøbing-Skjern


I klinikken er der sygeplejersker, der dækker hver sit område af den vestlige del af Region Midtjylland. Klinikken har desuden tilknyttet en læge. 

For at kunne hjælpe dig bedst muligt samarbejder vi med psykiatrien, rusmiddelcentre, socialpsykiatrien, kommunale sagsbehandlere, egen læge, hjemmeplejen m.fl.

Vi har tavshedspligt og kan derfor ikke kontakte din læge, kommune eller rusmiddelcenter uden dit samtykke.

Vi arbejder ud fra overordnet målsætning om, at en koordineret indsats giver det bedste resultat for dig.

Hvad kan vi tilbyde dig? 

Vi vil i samarbejde med dig finde ud af, hvordan du bedst kan hjælpes og hvor. Du skal tage medansvar og indflydelse for behandlingen.

 • Pårørende inddrages gerne i behandlingen efter behov og ønske og ALTID med din accept.
 • Sagsbehandlere, egen læge, støttekontaktperson, rusmiddelkonsulenter kan inddrages i behandling efter behov og med din accept for at fremme behandlingen.

Hvordan arbejder vi sammen med dig?

 • Vi har motiverende samtaler i forhold til at komme i behandling.
 • Vi yder rådgivning til dig og dit netværk om psykisk lidelse og forbrug af rusmidler.
 • Vi er skadesreducerende i forhold til forbrug af rusmidler.
 • Vi hjælper med at iværksætte en tværfaglig koordineret behandling.

Info om psykiske sygdomme

Find mere information om psykisk sygdom

Find information i form af film og podcasts, pjecer og artikler samt links og anbefalinger:

 

Revideret 16-04-2020