Et ophold i Akut Ambulant Team - døgntilbud er ikke en indlæggelse i psykiatrisk afdeling, men et ophold, hvor man som sindslidende patient kan få et kortere ophold med henblik på at skabe tryghed psykisk stabilisering.

Hvad kan vi tilbyde dig?

Akut Ambulant Team består af et team af sundhedsfagligt personale med bred psykiatrisk erfaring. Personalet kan rådgive dig og dine pårørende, give støttende samtaler i forhold til din aktuelle livssituation og støtte op om eksempelvis nattesøvn, hverdag og daglig struktur. 

Vi tilbyder et kortvarigt ophold på op til 5 døgn:

  • Hjælp til mestring af hverdagslivet
  • Ro, stabilisering og tryghed
  • Støttende samtaler
  • Omsorg og hjælp til struktur
  • Hjælp til opsøgning og samarbejde med andre offentlige instanser og netværk
  • Pårørende samtaler og samarbejde med dine nærmeste
  • Forebyggende ophold.

Hvordan arbejder vi sammen med dig? 

I starten af opholdet udarbejdes en behandlingsplan i et samarbejde mellem dig og din kontaktperson.
Der fokuseres på mestring, der relaterer til de hjemlige forhold. 
Det kræver, at du er indstillet på selv at tage ansvar i forhold til behandling og støttebehov i samråd med personalet, og at du kan henvende dig til personalet, hvis din situation forværres.

Praktiske oplysninger 

Akut Ambulant Team er en del af Psykiatrien i Nordvest, som er et samarbejde med optageområdet - Lemvig, Holstebro og Struer kommuner samt Regionspsykiatrien Vest.

Læs mere her

Klik på overskrifterne nedenfor og få diverse praktiske oplysninger. Du er også altid velkommen til at kontakte Akut Ambulant Team - døgntilbud på telefon: 9611 5080.

 

Hvem kan få ophold?

 

Personale

 

Henvisning og opstart

 

Medicin

 

Forplejning

Info om psykiske sygdomme

Find mere information om psykisk sygdom

Find information i form af film og podcasts, pjecer og artikler samt links og anbefalinger:

 

Revideret 28-10-2020