Akut Ambulant Team er et tilbud om psykiatrisk behandling i eget hjem. Der kan også tilbydes ophold i Center for Sundheds døgnpladser af max 5 dages varighed.

Formålet er at:

 • Forebygge eller afkorte indlæggelse
 • Forebygge selvmord
 • Forebygge tvang og tilbagefald
 • Undgå funktionstab
 • Øge mestringsevnen i hverdagen
 • Støtte op om netværk, relationer og tilknytning til arbejdsmarkedet.

Hvem kan komme i behandling i Akut Ambulant Team?

Målgruppen er alle over 18 år med akut forværring i psykisk lidelse eller tilstand. Vi modtager patienter fra kommunerne: Holstebro, Struer og Lemvig.

Hvordan arbejder vi?

Du kan henvises til Psykiatrisk Akut Ambulant Team via din praktiserende læge, privatpraktiserende psykiater, behandlere fra Regionspsykiatrien Vest og sygehuse i øvrigt.
Du kan også fortsætte et forløb med hjemmebehandling efter endt ophold i Akut Ambulant døgnplads. 

Det typiske forløb er herefter:

 • Du vil blive kontaktet indenfor 24 timer efter, du er henvist, og vi har mulighed for at tilrettelægge et behandlingsforløb tilpasset netop dit behov. Behandlingsforløbet kan have en varighed på op til 6 uger.
  1. besøg foregår kun på hverdage.

 • Vil tilbyder en hurtig, intensiv støtte/behandling med samtaler i eget hjem.

 • Et forløb i Akut Ambulant Team kan bruges som alternativ til indlæggelse eller benyttes som en mulighed for at afkorte indlæggelsestiden.

 • Akut Ambulant Team er bemandet alle dage kl. 8.00-20.00, i weekender og på helligdage kl. 10.00-18.00. Teamet har bred psykiatrisk erfaring og består af sygeplejersker. Der er også tilknyttet en speciallægekonsulent til teamet.

 • Hvis du giver samtykke, kan Akut Ambulant Team inddrage dine pårørende og dit netværk, informere om sygdom og behandling samt lytte til deres erfaringer.

 • Akut Ambulant Team vil have mulighed for at samarbejde med din praktiserende læge, kommunen, sundhedsplejerske eller andre, der kunne være relevante for dig og din behandling.

 

Information til samarbejdspartnere

Elektronisk henvisning sendes til:

PVE Sengeafsnit – Regionspsykiatrien Vest, lokationsnr. 5790001391393

Navnet som man ser i praksis er: PVE Sengeafsnit –Regionspsykiatrien Vest.

Husk at vinge af som 'akut'

Info om psykiske sygdomme

Find mere information om psykisk sygdom

Find information i form af film og podcasts, pjecer og artikler samt links og anbefalinger:

 

Revideret 12-07-2021