Jeg får ikke længere behandling hos Regionspsykiatrien Vest – hvad nu?

Når du ikke længere får behandling i Regionspsykiatrien Vest, kan du snakke med din kommune og din egen læge.

De kan hjælpe dig med støtte og vejledning. De kan også fortælle dig om kommunale tilbud om hjælp.

Hjælp til dig og din familie, når du er udskrevet

Du kan få hjælp af forskellige organisationer for patienter og pårørende.

PsykInfo Midt kan hjælpe med generel information og afholder temaaftener om psykisk sygdom.

Oversigt over bruger- og pårørendeforeninger

Hos Landsforeningen Bedre Psykiatri kan du for eksempel komme med i en netværksgruppe.