Regionspsykiatrien Randers uddanner årligt fire ergoterapeutstuderende. Vi varetager uddannelsen af studerende på 6. og 9. modul.
Studerende på 6.modul modtager klinisk undervisning i 8 uger, mens studerende på 9.modul modtager klinisk undervisning i 10 uger.
Som ergoterapeutstuderende i Regionspsykiatrien bliver du tilknyttet de afsnit, hvor der er ansat ergoterapeuter, der fungerer som din kliniske vejleder.

uddannelse i klinikken (åbner en pdf-fil)

Information om ergoterapeutuddannelsen

Vil du vide mere om uddannelsen her på stedet, kan du kontakte ergoterapeut Karin Fastrup, Psykiatrisk Klinik2, Randers


""