Uddannelse af forskellige faggrupper er en integreret del af hverdagen i Regionspsykiatrien Randers. Den kliniske undervisning er velorganiseret med vejledere og undervisere blandt det faste personale. 

""

Vi varetager uddannelse af følgende faggrupper:

Andre informationssider