Afsnit C er et alment psykiatrisk sengeafsnit med 14 sengepladser. Vi modtager patienter fra 4 kommuner; Randers, Nord Djurs, Syd Djurs og Favrskov.


Vi tilbyder indlæggelse og behandling til voksne i alle aldre.

Vi giver pleje og behandling, som respekterer individualitet, værdsætter forskellighed, sikrer værdighed og fremmer recovery.

Vi anerkender den enkeltes styrker og evner.

Vi tilbyder pleje og behandling, som passer til det hele menneske og som støtter til at opnå den enkeltes mål.

Vi skaber et socialt fællesskab, som fremmer kommunikationen mellem alle.

Vi er forpligtigede til, at have forskellige kompetencer, være tilgængelige og skabe tryghed, være modige og evner til, at udvikle positive relationer baseret på håb og optimisme.
Vores mål er, at være imødekommende, lydhøre & empatiske

Hvordan foregår din behandling under en indlæggelse på Afsnit C?:

Vi vil gerne tilrettelægge din behandling i et samarbejde med dig.

  • Et indlæggelsesforløb på Afsnit C indebærer:
    En modtagelse i afsnittet, hvor en læge og et plejepersonale taler med dig om årsagen til din indlæggelse, dine symptomer og dine ønsker til indlæggelsen. I fællesskab udarbejdes der en behandlingsplan.
  • Vi vil observere dig og dine symptomer.
  • Samtaler; med både din kontaktlæge og din kontaktperson
  • Farmakologisk og/eller non-farmakologisk behandling: Vi tilbyder behandling som både kan være medicinsk, men har også et stort fokus på, at behandling kan være af ikke-medicinsk karakter.
  • Forskellige aktiviteter som en del af din behandling. I afsnittet har vi en motionspædagog tilknyttet, så der er mulighed for at være aktiv - både individuel og i grupper. 

På ugentligt basis er der aktiviteter som yoga, zumba, boksning, grounding/afspænding, stolegymnastik, SMART-træning, det kreative rum samt daglige gåture mm.

  • Hver dag i ugen prioriterer vi at samles til et fælles morgenmøde.
  • Vi tror på at et samarbejde med dit netværk - dine pårørende og evt. professionelle samarbejdspartnere, giver os mulighed for at tilbyde dig den bedst mulige hjælp.

Coronavirus:

Læs om Coronavirus via www.rm.dk.

 

Overlæge
Kristian Kærup Sloth 

Afdelingssygeplejerske
Mette Hartz Hagensen