Sengeafsnit B er et intensivt og akut døgnafsnit med 14 pladser. Vi modtager patienter med psykotiske lidelser fra Randers- Syddjurs, Norddjurs og Favrskov Kommune. 

Vi modtager også surrogatfængslede patienter. Man bliver surrogat-fængslet, hvis man er for syg til at sidde i et rigtigt fængsel. 

Vi tilbyder dig behandling, når du har behov for at være indlagt. Når din tilstand tillader det, bliver du udskrevet til eventuel anden behandling.

afdeling-e2.jpg

Sådan foregår behandlingen under indlæggelse på afsnit B?

Vi tilrettelægger din behandling i samarbejde med dig og gerne dine pårørende, i al den udstrækning det er muligt.

Vi samarbejder både tværfagligt og tværsektorielt, så dine behov kan tilgodeses ud fra forskellige faglige perspektiver. Det drejer sig eksempelvis om Regionspsykiatriens øvrige sengeafsnit, bo- og støttetilbud, rusmiddelcenter, kriminalforsorgen, egen læge, kommune eller patientens netværk.
Det er vigtigt for os, at du føler dig inddraget i behandlingen, så du hurtigst muligt får det bedre.
Vi tager afsæt i Safewards - konceptet. Hvilket betyder, vi ønsker et sikkert afsnit, som tilgodeser et trygt miljø for dig, dine pårørende og personalet.

Et forløb hos os, består typisk af:

 • Forskellige undersøgelser, der skal vise, hvad du fejler
 • I samarbejde med dig udarbejder vi en skriftlig plan for din behandling
 • Samtaler
 • Medicin
 • Samarbejde med din familie
 • Samarbejde med samarbejdspartnere
 • Planlægning af din udskrivelse
 • NADA - øreakupunktur
 • Beroligende metoder - herunder kugledyne, kuglestole og andre aflednings aktiviteter
 • Udskrivelses hilsen - håb gives videre til de næste patienter.

Behandlingen består også af forskellige aktiviteter.
Sammen med dine kontaktpersoner har du indflydelse på hvilke aktiviteter, der er gode for dig.

På B har vi følgende aktiviteter:

 • Miljøperson til rådighed
 • Morgenmøde og aftenmøde
 • Motion
 • Løbe/gå-gruppen
 • Fredagscafe
 • Sangaften
 • Fælles morgenmøde med deltagelse af ledelse

Coronavirus:

Læs om Coronavirus via www.rm.dk.