Der er 50 døgnpladser i Regionspsykiatrien Randers fordelt på afsnit A, afsnit B, afsnit C og afsnit D.
Afsnittene er placeret i Randers.


""

Formålet

Formålet med indlæggelse er:

  • At du bliver undersøgt og modtager behandling og pleje for din psykiske sygdom
  • At din psykiske tilstand stabiliseres, så du kan klare dig i egen bolig med eventuel opfølgende behandling

Indlæggelse

Indlæggelse i et døgnafsnit sker hovedsagligt med dit eget samtykke.
Men i nogle tilfælde kan det foregå mod din vilje.
Indlæggelse mod din vilje kan forekomme hvis:

  • Du er psykotisk, eller i en tilstand der kan sidestilles hermed, og en læge vurderer, at du er til fare for dig selv eller andre (rød tvang)
  • Du er psykotisk, eller i en tilstand der kan sidestilles hermed, og en læge vurderer, at der er forringet mulighed for bedring, med mindre der iværksættes behandling (gul tvang)