I Psykiatrisk Klinik 1 Randers udreder og behandler vi voksne med psykiatriske lidelser, der ikke kan håndteres i primærsektoren.
Patienterne kommer primært fra Randers og Favrskov Kommune.

Vi varetager udredning og behandling af:

 • Affektiv lidelser (depression og bipolar affektiv sygdom)
 • Skizo affektiv lidelser
 • Belastningsreaktioner

Derudover varetager Psykiatrisk Klinik 1 Randers udredning og behandling af patienter med organiske lidelser, herunder f.eks. demenslidelser fra Norddjurs, Syddjurs, Favrskov samt Randers Kommune.

Udredning og behandling varetages af tværfaglige teams. Personalegruppen består af sygeplejersker, sosu assistenter, psykiatere, psykologer, sekretærer og yngre læger.
Vi er desuden uddannelsessted for mange af de ovennævnte faggrupper. Du vil derfor kunne møde studerende i dit forløb hos os.

Er du ny patient, vil du først blive indkaldt til en forsamtale, som oftest varetages af en læge, sygeplejerske eller psykolog. Forsamtalen har en varighed af 1 - 1½ time. Den efterfølgende udredning og behandling kan foregå individuelt eller som gruppebehandling. Det er vigtigt for din behandling, at du møder op til samtalerne.

Du vil få tildelt en sundhedsfaglig kontaktperson, som er specielt tilknyttet din udredning og behandling. Kontaktpersonen sørger for at koordinere din behandling med andre instanser.

Vi vægter et tæt samarbejde med pårørende samt samarbejdspartnere i kommune, hos praktiserende læger og regionen højt.

"Hovedindgang"

Hvor og hvornår foregår behandlingen?

Vi kontakter dig enten skriftligt eller pr. telefon. Efter du er blevet henvist vil du blive kontaktet via e-boks eller telefon i forbindelse med indkaldelse til din første samtale. Herefter aftaler vi fra gang til gang tid og sted for næste møde.
Vi har kontor på:

 • Østervangsvej 28, 8930 Randers NØ
 • Hovedgaden 61-63 Rønde og
 • Sygehusvej 17, Grenå. 

Vores åbningstider er følgende:

Mandag - fredag 08.00 - 15.00.
Lukket i weekender og helligdage  

Hvordan melder du afbud?

Hvis du bliver forhindret i at møde op til en samtale, vil vi gerne vide besked i så god tid som muligt, så tiden kan bruges til en anden.
Hvis du melder afbud skal du være opmærksom på, at den næste tid kan ligge noget ud i fremtiden. 

Du kan gøre et af følgende:

 • Ringe til din kontaktperson på det udleverede telefonnummer i åbningstiderne.
 • Kontakte sekretær på tlf. 7847 5400

AKUT brug for hjælp

Hvis du får brug for akut psykiatrisk hjælp og er tilknyttet Psykiatrisk Klinik 1 Randers, kan du og dine pårørende kontakte din kontaktperson eller os i vores åbningstider.
Du kan gøre et af følgende:

 • Ringe til din kontaktperson på det udleverede telefonnummer i åbningstiderne.
 • Kontakte sekretær på tlf. 7847 5400
På øvrige tidspunkter kan du eller dine pårørende ringe til:
 • Vagtlægen tlf. 70 11 31 31
 • Døgnåbne Psykiatriske Rådgivningstelefon 78 470 470

 Siden om Ambulant behandling