Psykiatrisk Klinik 1 Randers, Psykiatrisk Klinik 2 Randers og Psykiatrisk Klinik Rønde udreder og behandler patienter over 18 år med psykiatriske lidelser fra Randers-, Norddjurs, Syddjurs og Favrskov Kommune.

Du vil blive tilknyttet en primær kontaktperson, som er din kontaktperson i behandlingsforløbet.
Vi ønsker, at vores samarbejde med dig og dine pårørende er gensidigt, tillidsfuldt og respektfuldt.

"Randers og Rønde"

Randers og Rønde, juli 2019

Hvor foregår din behandling?

Vi tilbyder dig oftest behandling i vores lokaler, men nogle gange kan behandlingen også foregå i dit hjem. Vore lokaler ligger i Randers, Rønde, Ebeltoft, Grenå og Hammel

Faggrupper tilknyttet klinikkerne

I klinikkerne er der ansat følgende faggrupper: sygeplejersker, sosu assistenter, plejer, ergoterapeuter, yngre læger, speciallæger i psykiatri, psykologer, specialpsykologer, sekretær samt diverse studerende.

Udredning- og Behandlingsforløb

Et udrednings og behandlingsforløb hos os består typisk af:

 • Udredning og samtaler, der fører frem til en diagnose og den rette behandling
 • Udarbejdelse af en behandlingsplan
 • Støttende / terapeutiske samtaler
 • Medicin
 • Samarbejde med pårørende
 • Samarbejde med regionale / kommunale samarbejdspartnere
 • At sikre indlæggelsen, hvis der er behov for dette. Samarbejdet med sengeafsnittene skal sikre, at din indlæggelses tid bliver så hensigtsmæssig og kort som muligt.

Hvilke formål er der med din udredning og behandling?

Målene med ambulant udredning og behandling er følgende:

 • At du bliver udredt samt modtager professionel psykiatrisk behandling
 • At styrke dine ressourcer ved at give dig viden og forståelse for din psykiatriske lidelse, så du igen bliver i stand til at kunne mestre livet.
 • At du opnår viden om og forståelse for din sygdom, så du bedre kan leve med den.

Når vi kommer i dit hjem

Hvis du tilbydes behandling i hjemmet, skal du vide at:

 • Vi ikke forventer servicering med kaffe eller mad.
 • Vi er gæster men også fagpersoner, der har indsigt i, hvorfor du eller dine pårørende måske ikke har overskud til at gøre rent, rydde op eller lignende.
 • Vi sætter pris på, at du og din familie ikke ryger, mens vi er der, og måske lufter ud før vi kommer.

Information om indlæggelse