Vi tilbyder dig forskellige former for behandling.
Det mest almindelige er ambulant behandling, hvor du kommer til samtaler med din behandler. Ambulant behandling giver dig mulighed for at fortsætte din hverdag med arbejde og familie.


""

Hvis du er meget syg, kan du blive indlagt på et af vores sengeafsnit, hvor der er personale døgnet rundt.

Vi tilrettelægger i videst muligt omfang behandlingen sammen med dig og din familie. Din behandling består typisk af samtaler, aktiviteter og medicin.

Vores mål er, at tilbyde dig den bedste behandling.