Hvordan får du ambulant behandling?

Du kan modtage ambulant behandling i vores Lokalpsykiatri, hvis du er henvist fra en af følgende instanser:

  • Praktiserende læge
  • Speciallæge i psykiatri
  • Den visiterede modtagelse
  • Psykiatriske afdelinger
  • Center for Selvmordsforebyggelse

Behandlingen foregår enten i dit eget hjem eller i Regionspsykiatrien Randers´s lokaler.  

""

Hvordan bliver du indlagt i et sengeafsnit?

Du kan blive indlagt i vores sengeafsnit A,B eller C/D, hvis du bliver henvist fra en af følgende:

  • Praktiserende læge
  • Speciallæge i psykiatri
  • Den visiterede modtagelse
  • Lokalpsykiatrien
Revideret 15-02-2021