Ambulant behandling og behandling under indlæggelse er tidsbegrænset og afsluttes når din psykiske tilstand er stabiliseret.

Du bliver eventuelt tilbudt yderligere behandling ved:

  • Lokalpsykiatrien
  • Praktiserende psykiater
  • Praktiserende læge

Udskrivning bliver forberedt i så god tid som muligt i samarbejde mellem dig, dine pårørende og de der evt. skal støtte dig efter endt behandling.

""