Regionspsykiatrien Midt har ansvaret for både den stationære og ambulante psykiatriske behandling af voksne (18+) patienter i Viborg, Silkeborg og Skive kommuner.

Afdelingen har et samlet budget på over 300 mio. kr. og ca. 650 ansatte.

Sengepladser

Pr. 1. april 2018 er Regionspsykiatrien Midt normeret til 115 sengepladser fordelt på:

Sengeafsnit for affektive lidelser A1 (12 pladser), inkl. et Team for ECT
Sengeafsnit for affektive lidelser A2 (12 pladser)
Sengeafsnit for psykotiske lidelser P0 (14 pladser+ 4 lavintensive senge)
Sengeafsnit for psykotiske lidelser P2 (14 pladser)
Sengeafsnit for intensiv behandling og observation M1 (14 pladser)
Sengeafsnit for retspsykiatri R2 (12 pladser)
Sengeafsnit for retspsykiatri R1 (20 pladser fordelt på 2 etager, heraf én etage med rehab-pt).
Sengeafsnit for Særlige Pladser S1 (14 pladser)  


Afdelingen har regionsfunktion i retspsykiatri, i OCD- og angstbehandling og i behandling af personlighedsforstyrrelser.

 

Ambulant behandling

Desuden har afdelingen en række ambulante klinikfunktioner fordelt i både Viborg, Silkeborg og Skive.

 
- Klinik for psykiatrisk dagbehandling:
    Team for OCD og angstlidelser
- Klinik for affektive lidelser: 
    Team for affektive lidelser
    Team for ældrepsykiatri
- Klinik for psykotiske lidelser:
   Team for vurdering og udredning
   Team for psykotiske lidelser
   Team for ADHD
   Team for patienter med dom og patienter med misbrug
   Team for nyopdaget skizofreni
- Klinik for retspsykiatri


De ambulante funktioner i Silkeborg er organiseret i et samarbejde med Silkeborg Kommune iPsykiatriens Hus, som omfatter følgende kliniske teams: Psykoseteam, team for depression og mani, døgndækkende hjemmebehandlerteam med akut døgntilbud (regionen har 6 pladser og kommunen har yderligere 6 pladser), ADHD- og rusmiddelteam, team for personlighedsforstyrrelser, OCD og angstteam og udredningsteam.

Psykiatriens Centrale Elektive Visitation

Endelig er Psykiatriens Centrale Elektive Visitation (PCEV) i Silkeborg ledelsesmæssigt en del af Regionspsykiatrien Midt.

Uddannelse

Afdelingen har klassificerede U-stillinger, som I-stillinger og H-stillinger i speciallægeuddannelsen. Endvidere som AP-læger, basislæger, neurologer, akutlæger og medicinstuderende. Desuden varetages undervisning af specialpsykologer.