Regionspsykiatrien Midt har ansvaret for både den stationære og ambulante psykiatriske behandling af voksne (18+) patienter i Viborg, Silkeborg og Skive kommuner.

Afdelingen har et samlet budget på ca. 270 mio. kr. og ca. 600 ansatte.

Pr. 1. april 2018 er Regionspsykiatrien Midt normeret til 115 sengepladser fordelt på:

Sengeafsnit for affektive lidelser A1 (12 pladser), inkl. et Team for ECT
Sengeafsnit for affektive lidelser A2 (12 pladser)
Sengeafsnit for psykotiske lidelser P0 (14 pladser+ 4 lavintensive senge)
Sengeafsnit for psykotiske lidelser P2 (14 pladser)
Sengeafsnit for intensiv behandling og observation M1 (14 pladser)
Sengeafsnit for retspsykiatri R2 (12 pladser)
Sengeafsnit for retspsykiatri R1 (20 pladser fordelt på 2 etager, heraf én etage med rehab-pt).
Sengeafsnit for Særlige Pladser S1 (14 pladser)  


Afdelingen har regionsfunktion i retspsykiatri, i OCD- og angstbehandling og i behandling af personlighedsforstyrrelser.


Desuden har afdelingen en række ambulante klinikfunktioner fordelt i både Viborg, Silkeborg og Skive.

 
- Klinik for psykiatrisk dagbehandling
    Team for OCD og angstlidelser
- Klinik for affektive lidelser: 
    Team for affektive lidelser
    Team for ældrepsykiatri
- Klinik for psykotiske lidelser:
    Team for vurdering og udredning
    Team for psykotiske lidelser
    Team for ADHD
    Team for patienter med dom og patienter med misbrug
    Team for nyopdaget skizofreni
- Klinik for retspsykiatri


De ambulante funktioner i Silkeborg er organiseret i et samarbejde med Silkeborg Kommune i Psykiatriens Hus, som omfatter følgende kliniske teams: Psykoseteam, affektiv team, døgndækkende hjemmebehandlerteam med akut døgntilbud (regionen har 6 pladser og kommunen har yderligere 6 pladser), ADHD- og rusmiddelteam, team for personlighedsforstyrrelser, OCD og angstteam og udredningsteam.

Endelig er PCV (Psykiatriens Centrale Visitation) i Silkeborg ledelsesmæssigt en del af Regionspsykiatrien Midt.

 

Afdelingen har klassificerede U-stillinger, som I-stillinger og H-stillinger i speciallægeuddannelsen. Endvidere som AP-læger, basislæger, neurologer, akutlæger og medicinstuderende. Desuden varetages undervisning af specialpsykologer.


Afdelingen har elektronisk patientjournal med både journal- og medicinmodul. Kliniske instrukser, retningslinjer og vejledninger er tilgængelige i en internet-baseret dokumentsamling (e-Dok).