På sengeafsnit S1 modtager vi særligt udsatte borgere med svære psykiske lidelser og yderligere komplikationer f.eks. i form af misbrug.

Vi har 14 sengepladser beregnet for ophold af 3-6 måneders varighed. Der kan i nogle tilfælde være mulighed for endnu længere ophold.

Afsnittet er et åbent sengeafsnit med mulighed for skærmning. Det betyder, at yderdøren kan være låst for de patienter, der i afgrænsede perioder har behov for det.

Misbrugsbehandling?

Misbrugsbehandling vil være en integreret del af tilbuddet i samarbejde med det kommunale rusmiddelcenter.

Brug for mere information?

Du kan læse mere om sengeafsnittet på psykiatriens hjemmeside.

Coronavirus: Forbud mod besøg

For at undgå smittespredning er det indtil videre ikke tilladt at besøge indlagte patienter.

BESØGSFORBUDDET GÆLDER ALLE.

Undtaget er nære pårørende til kritisk syge patienter og forældre, der besøger egne mindreårige børn.

Har du andre tungtvejende grunde til et uopsætteligt besøg på afdelingen, så skal du kontakte:7847 4000

Læs om baggrunden for det landsdækkende besøgsforbud på www.rm.dk.