På sengeafsnit S1 modtager vi særligt udsatte borgere med svære psykiske lidelser og yderligere komplikationer f.eks. i form af misbrug.

Vi har 14 sengepladser beregnet for ophold af 3-6 måneders varighed. Der kan i nogle tilfælde være mulighed for endnu længere ophold.

Afsnittet er et åbent sengeafsnit med mulighed for skærmning. Det betyder, at yderdøren kan være låst for de patienter, der i afgrænsede perioder har behov for det.

Misbrugsbehandling?

Misbrugsbehandling vil være en integreret del af tilbuddet i samarbejde med det kommunale rusmiddelcenter.

Brug for mere information?

Du kan læse mere om sengeafsnittet på psykiatriens hjemmeside.

Patientvejledninger for Sengeafsnit for særlige pladser (S1)