Sengeafsnittet på 4. etage er indrettet som retspsykiatrisk afsnit. Afsnittet har plads til 12 patienter, som kan komme fra hele Region Midtjylland.

Det er generelt tale om kriminelle langtidsindlagte patienter, der har en dom til anbringelse eller dom til behandling. Vi har også patienter, der er varetægtsfængslet i surrogat eller af anden årsag ikke har modtaget en dom.

At være varetægtsfængslet i surrogat betyder, at man er varetægtsfængslet, men ikke er anbragt i arresten.

Lange indlæggelser

Nogle af vores retspsykiatriske patienter kan først udskrives, hvis deres dom ændres. Andre kan udskrives efter overlægens vurdering. Næsten alle har dog behov for indlæggelse i en længere periode.

Vi planlægger alle udskrivelser i god tid. Det skaber bedst mulig sammenhæng i den samlede indsats for vores patienter.

Behandlingen kombinerer samtaler, medicin og træning

Vi har fokus på sund levevis blandt andet gennem fysisk aktivitet og kost. Vi lægger vægt på et stabilt og narkofrit miljø.

Behandlingen er en kombination af samtaler og medicin. Desuden træner du i daglige færdigheder ved at være med i sengeafsnittets praktiske og fysiske aktiviteter.

Målet med indlæggelsen er at stabilisere din tilstand.