Vi modtager primært patienter med psykotiske lidelser. Dog modtager vi også patienter med andre psykiske lidelser.

Vi har 14 sengepladser. De er for patienter, hvor indlæggelse er nødvendig for at kunne tilbyde den bedste behandling. Senere kan der ofte blive tale om udslusning til egen bolig.

Afsnittet er et åbent sengeafsnit med mulighed for skærmning. Det betyder, at yderdøren kan være låst for de patienter, der i afgrænsede perioder har behov for det.

Misbrugsbehandling?

Hvis du har et misbrug, vil misbrugsbehandling vil være en integreret del af tilbuddet og typisk foregå i samarbejde med det kommunale rusmiddelcenter.

Patientvejledninger for Sengeafsnit for psykotiske lidelser (P2)