På sengeafsnit for intensiv behandling og observation indlægges de psykiatriske patienter, der har et særligt behov for intensiv, psykiatrisk pleje og observation.

Hos os har vi de psykisk syge patienter, der er for syge til umiddelbart at blive indlagt på afdelingens øvrige sengeafsnit.

Da det er et intensivt afsnit til de psykiatriske patienter, der har det dårligst, er yderdørene låst.

Vi vurderer hvilket behandlingstilbud er bedst

I afsnittet modtager vi også patienter, hvor vi har brug for at vurdere, hvilket behandlingstilbud, der er bedst egnet.

Vi vurderer for eksempel:

  • om patienten kan udskrives for at komme hjem og fortsætte behandling ved sin egen (praktiserende) læge eller andre
  • om patienten kan overføres til daghospitalet 
  • om patienten kan fortsætte behandlingen i én af afdelingens klinikker
  • eller - hvis der fortsat er behov for indlæggelse - hvilket sengeafsnit, der vil være det rigtige for patienten


Vi har plads til 14 patienter.

Coronavirus: Forbud mod besøg

For at undgå smittespredning er det indtil videre ikke tilladt at besøge indlagte patienter.

BESØGSFORBUDDET GÆLDER ALLE.

Undtaget er nære pårørende til kritisk syge patienter og forældre, der besøger egne mindreårige børn.

Har du andre tungtvejende grunde til et uopsætteligt besøg på afdelingen, så skal du kontakte:7847 4000

Læs om baggrunden for det landsdækkende besøgsforbud på www.rm.dk.