Vi modtager primært patienter med psykotiske lidelser. Dog modtager vi også patienter med andre psykiske lidelser.

Vi har 14 sengepladser + 4 lavintensive sengepladser. De er for patienter, hvor indlæggelse er nødvendig for at kunne tilbyde den bedste behandling. Senere kan der ofte blive tale om udslusning til egen bolig.

Afsnittet er et åbent sengeafsnit med mulighed for skærmning. Det betyder, at yderdøren kan være låst for de patienter, der i afgrænsede perioder har behov for det.

Misbrugsbehandling?

Har du et misbrug af alkohol, stoffer eller medicin, behandler vi det kun, hvis det er nødvendigt i forhold til den psykiatriske behandling.

Behandling for misbrug foregår i kommunalt regi. Vi kan formidle kontakt til Rusmiddelcentret.

Coronavirus: Forbud mod besøg

For at undgå smittespredning er det indtil videre ikke tilladt at besøge indlagte patienter.

BESØGSFORBUDDET GÆLDER ALLE.

Undtaget er nære pårørende til kritisk syge patienter og forældre, der besøger egne mindreårige børn.

Har du andre tungtvejende grunde til et uopsætteligt besøg på afdelingen, så skal du kontakte:7847 4000

Læs om baggrunden for det landsdækkende besøgsforbud på www.rm.dk.