IMG_0654.jpg

Hvis der er tale om en svær psykisk lidelse, kan det være den bedste løsning at blive indlagt på et af vores sengeafsnit. Det gælder også, hvis du i perioder får det dårligere.

Behandlingen kan omfatte 

  • medicinsk behandling
  • samtale
  • fysisk aktivitet
  • træning i daglige færdigheder ved at deltage i praktiske aktiviteter (miljøterapi)
  • undervisning i psykiske sygdomme og i, hvordan de forebygges og behandles.

Hvorfor indlæggelse?

Det vigtigste ved en indlæggelse er, at vi bedre kan observere og behandle din sygdom, når du er indlagt. Vi kan for eksempel regulere i din medicin.

Samtidig kan det for mange patienter og pårørende give større tryghed døgnet rundt at kunne få professionel psykiatrisk pleje og behandling.  

Behandlingsplan

Ligesom i vores teams og i Klinik for psykiatrisk dagbehandling lægger vi plan for din behandling. Selv om du er indlagt på grund af en svær, psykisk lidelse, vil vi inddrage dig og så vidt muligt tage hensyn til dine ønsker.

Kontaktperson skal sørge for sammenhæng i din behandling

Du får udpeget en kontaktperson blandt personalet. Det gælder, uanset om du behandles i vores teams, i Klinik for psykiatrisk dagbehandling eller under indlæggelse.

Kontaktpersonen har til opgave at sørge for, at der er sammenhæng i din behandling.