I Team for Personlighedsforstyrrelser tilbyder vi behandling til dig, som har en personlighedsforstyrrelse.

Behandling:

Vi tilbyder ambulant behandling. Ambulant vil sige, at du ikke er indlagt under behandlingen. Hovedelementet i vores behandling er psykoterapi, men vi kan også tilbyde medicinsk behandling, undervisning og involvering af pårørende.

Vi tilbyder to slags psykoterapi: Dialektisk Adfærds Terapi (DAT) og Acceptance and Commitment Therapy (ACT). Hvilken behandling, du tilbydes, afhænger af, hvilken form for personlighedsforstyrrelse du har. Hvis der er tale om emotionelt ustabil personlighedsstruktur/borderline eller træk herfra, tilbydes du DAT. Hvis du har en ængstelig/evasiv personlighedsstruktur, tilbydes du ACT.

DAT behandling indebærer færdighedstræning i gruppe samt individuel terapi. Behandlingen kræver, at du sætter lidt tid af hver dag til at øve dig. 

ACT behandling indebærer terapi i gruppe samt individuel terapi. Det indebærer, at du sætter tid af dagligt til at øve mindfulness og træne i ACT processer.

En del med personlighedsforstyrrelser har også Posttraumatisk Belastningsreaktion (PTSD). Når du er færdigbehandlet for din personlighedsforstyrrelse, vurderer vi sammen med dig, om du har brug for PTSD behandling.

 

Teamet:

Teamet består af 1 læge, 1 terapeut og 4 psykologer.

 

Læs mere om de sygdomme vi behandler i teamet:

Personlighedsforstyrrelser | Psykiatrifonden

Borderline | Psykiatrifonden