Lider du af forstyrrelser i personligheden, arbejder vi sammen med dig i Team for Personlighedsforstyrrelser med den behandling, der hedder Dialektisk Adfærdsterapi (DAT). Undersøgelser viser, at netop denne behandling hjælper.

I DAT spiller mindfulness en vigtig rolle. Her lærer du at være i nuet og at sætte pris på det.

Vi behandler ud fra et fast program, og vores mål er, at dit liv bliver bedre.
Vi vil gerne mindske:

 • adfærd hvor du skader dig selv
 • eventuel selvmordsadfærd

Og lære dig at:

 • håndtere følelser

Du behandles både alene og i gruppe med andre.

Behandlingen består af ugentlig undervisning i grupper, og derudover får du også terapi alene. Du får en terapeut, der så vidt muligt følger dig i al den tid, behandlingen varer.

Undervisning

I gruppen underviser vi i:

 • at kunne være opmærksom og nærværende ved blandt andet træning i mindfulness
 • at kunne få og beholde gode relationer til andre
 • at kunne styre dine følelser på en god måde
 • at kunne klare svære situationer uden at skade dig selv 
 • at kunne anerkende og acceptere dig selv og andre

Der er to undervisere, når du bliver undervist i grupper. De samarbejder tæt med din egen terapeut, og de holder blandt andet et møde hver uge. Underviser og terapeut kan være den samme person.

Den ugentlige undervisning foregår i grupper med otte deltagere og varer to timer. Gruppen er en "åben gruppe". Det betyder, at der kommer nye deltagere ind, når andre forlader den. Der er selvfølgelig tavshedspligt i gruppen.

Der er hjemmearbejde til hver gang, og det er vigtigt, at du laver dine "lektier".

Din individuelle terapi

I den individuelle terapi arbejder du med de udfordringer, du har. Derfor skal du skrive dagbog hver dag. For at sikre, at vi får behandlet de vigtigste problemer, har vi en fast dagsorden hver gang.

Vi vil hjælpe dig til at blive i terapi, og vi vil også bruge det, du lærer i gruppe-undervisningen. Du har mulighed for konsultation over telefon, hvor terapeuten kan hjælpe dig med en konkret udfordring.

Vi vil gerne fortælle om terapien til din familie og netværk, og det kan være en god ide at samarbejde med din familie, når vi behandler dine forstyrrelser i personligheden.

Hvad forventer vi af dig?

For at du kan komme i behandling hos Team for Personlighedsforstyrrelser, har vi nogle krav til dig:

 • at du er eller har været i behandling for en personlighedsforstyrrelse
 • at du er fyldt 18 år
 • at du er motiveret for at indgå i en krævende behandling
 • at du vil møde frem to gange om ugen (der er pligt til at møde op)
 • at du vil fortælle om dine problemer
 • at du vil lave lektier og skrive dagbog
 • at du vil arbejde på at komme ud af et eventuelt misbrug
 • at du kan transportere dig selv til stedet for behandling.

Hvordan kan du komme i behandling hos os?

Hvis du er i psykiatrisk behandling, kan du tale med din behandler om at få en henvisning til Team for Personlighedsforstyrrelser.

Hvis du ikke er i behandling, kan du tale med din egen læge, der kan henvise dig til en speciallæge i psykiatri.

Mere generel information om personlighedsforstyrrelser

Du kan klikke her og læse mere om personlighedsforstyrrelser blandt voksne.