Et team af behandlere, der er klar til at hjælpe dig døgnet rundt i dit eget hjem, er en del af det, vi tilbyder i Regionspsykiatrien Midt.
Vi er et team af læger, sygeplejersker og social- og sundhedsassistenter.

Vi arbejder med:

  • Besøg i eget hjem
  • Vagttelefon, hvor du kan få hjælp døgnet rundt
  • Akut Døgntilbud

Vi kontakter dig hurtigt efter en henvisning

Døgndækkende Hjemmebehandling - som betyder, at du kan få hjælp døgnet rundt hjemme hos dig selv - er en akut og intensiv måde at behandle på. Det kan (eventuelt i sammenhæng med Akut Døgntilbud) være et alternativ til en indlæggelse.

Du kan forvente, at vi kontakter dig inden 24 timer, fra du er blevet henvist af din egen læge til os.

Hvis du i forvejen er knyttet til bostøtte, hjemmepleje eller lignende, kan du fortsætte dette, mens du er i behandling hos os.

Vi kan besøge dig i dit eget hjem

Når du bliver knyttet til vores team af hjemmebehandlere, besøger vi dig i dit eget hjem. Du kan have kontakt med os flere gange ugentligt.

Du får to faste medarbejdere tilknyttet, og det er dem, der vil besøge dig. Enten alene eller begge to på en gang. Men hvis du har behov for tættere kontakt, kan det betyde, at du også får besøg af andre fra vores team.

Vi vil støtte dig og din familie i at leve med din sygdom og de konsekvenser, den har for dit liv.

Du får støtte via samtaler, hvor vi vurderer din tilstand og din behandling. Vi støtter din familie og hjælper dig med at skabe struktur i din hverdag.

Hvis du eller din familie ryger, beder vi dig om at lufte ud, inden vi kommer - og du må heller ikke ryge, når vi er på besøg.

Vagttelefonen er åben hele døgnet

Er du tilknyttet Regionspsykiatrien Midt, kan du og dine pårørende ved akut behov få råd, støtte og vejledning på vores vagttelefon, der er åben hele døgnet. Nummeret er 2428 0676.