Udredning for ADHD

Hovedopgaven i Regionspsykiatrien omkring ADHD er at stille diagnosen og iværksætte behandling.

I Psykiatriens hus i Silkeborg tilbydes udredning for ADHD til voksne over 18 år. Udredningen består som udgangspunkt af 3 samtaler af 1-1½ times varighed.

Første og anden samtale foregår ved en sygeplejerske, psykiater eller psykolog, mens tredje samtale foregår med patienten, den sundhedsperson der har afholdt de første to samtaler samt en psykiater. 

Første samtale
Sygeplejersken, psykologen eller psykiateren vil spørge ind til din nuværende situation, hvilke problemer du har aktuelt, evt. andre psykiatriske symptomer, medicin, søvn og din almene sundhedstilstand. Der bliver bestilt blodprøver og hjertekardiogram, som du skal have taget.

Du vil endvidere få nogle spørgsmål med hjem, som du skal besvare og medbringe til næste samtale.

Foreligger der nogle papirer fra skole/psykolog eller læge, er det vigtigt vi får drøftet, om det er relevant, vi får dem indhentet.

Anden samtale
Det er vigtigt, du har en pårørende med, der har kendt dig godt og har tilbragt meget tid sammen med dig som barn. 

Vi vil spørge ind til graviditet, fødsel, spæd- og småbarnsalderen, samt ud fra konkrete spørgsmål finde ud af, hvilke symptomer du har nu, og hvilke du havde som barn.

Ved anden samtale får du udleveret en behandlingsplan.

Tredie samtale
Ved tredje samtale vil de indhentede oplysninger blive drøftet med en psykiater, og der vil blive taget stilling til, om der skal laves yderligere undersøgelser eller om vi kan drage en konklusion på udredningen.

ADHD-behandling

Når diagnosen er stillet, vil behandlingsbehovet blive vurderet på baggrund af din problemstilling. Pjecen ADHD-Guide udleveres.

Den medicinske opfølgning og individuel psykoedukation foregår hos en sygeplejerske. Desuden vil du få tilbud om undervisning i gruppe omkring ADHD.