I teamet foretages udredning og behandling af både ADHD- og dobbeltdiagnosepatienter.

ADHD

Hovedopgaven i Regionspsykiatrien omkring ADHD er at stille diagnosen og iværksætte behandling.

Udredning

I Psykiatriens hus i Silkeborg tilbydes udredning for ADHD til voksne over 18 år. Udredningen foretages sædvanligvis med det diagnostiske interview, der hedder DIVA 2.0. Interviewet gennemføres over flere samtaler, og vi lægger vægt på at tale med både patient og forældre (eller andre pårørende). DIVA foretages oftest af sygeplejersker.

Behandling

Når diagnosen er stillet, vil behandlingsbehovet blive vurderet på baggrund af den konkrete problemstilling.

Du vil også få pjecen 'ADHD-Guide' udleveret.


Behandlingen er individuelt tilpasset og består typisk af en blanding af medicin, samtaler, coaching, undervisning og involvering af pårørende.

 

Dobbeltdiagnoser

Hvis man har en omfattende afhængighedsproblematik af alkohol og/eller stoffer, og der samtidig er en begrundet mistanke om en bagvedliggende psykiatrisk sygdom af en betydelig sværhedsgrad, så kan man henvises til udredning af den psykiatriske sygdom og evt. et efterfølgende behandlingsforløb. Vi udreder for alle de psykiatriske lidelser.

Hvis der viser sig at være tale om en psykiatrisk lidelse af betydelig sværhedsgrad får man et tilbud om behandling.

Der vil oftest være et tæt samarbejde med Silkeborg Kommunes Rusmiddelcenter, der tager sig af afhængighedsproblematikken, mens vi tager os af den psykiatriske behandling.

Behandlingen er individuelt tilpasset og består typisk af en blanding af medicin, støttende samtaler, undervisning, involvering af pårørende samt samarbejde med kommunens Rusmiddelcenter og Socialpsykiatri.