I Team for psykotiske lidelser hjælper vi patienter, der lider af:

  • Skizofreni
  • Skizotypisk sindslidelse
  • Paranoid psykose
  • Pludseligt opståede forbigående psykoser
  • Skizoaffektive psykoser
  • Andre psykiske lidelser forårsaget af hjerneskader

Behandlingen kan være:

  • Medicin (forskellige former for antipsykotisk medicin)
  • Samtaleterapi (enten alene eller i grupper)
  • Undervisning i sygdommen og dens behandling (psykoedukation)
  • Tilbud om inddragelse/samarbejde med pårørende

I nogle tilfælde samarbejder vi med “sociale instanser”.
Det kan for eksempel være: din egen læge, hjemmepleje, familieafdelingen, uddannelsesinstitutioner, jobcenter, mentor/bostøtte og rusmiddelcenter.

Teamet

I teamet er vi læger, sygeplejersker, psykologer og sekretærer.

Vi modtager patienter i både Viborg og Skive.

Find flere oplysninger

Vores patientvejledning om skizofreni
Om skizofreni i Patienthåndbogen (sundhed.dk)