Team for affektive lidelser hjælper dels patienter, der har så voldsomme udsving i humøret, at de har en affektiv lidelse, og dels patienter, der har det så svært med sig selv og med relationer til andre, at de har en personlighedsforstyrrelse.

Behandlingen af affektive lidelser

 • depression (unormal nedtrykthed) 
 • bipolar lidelse - svinger mellem mani (unormal opstemthed) og depression (tidligere kaldet manio-depressiv)

Har du en af disse lidelser, kan din behandlingen være:

 • medicin
 • samtaler
 • undervisning i din sygdom og i, hvordan den forebygges og behandles
 • psykoterapi

Behandlerne kan være læger, sygeplejersker, psykologer og socialrådgivere.

Behandling af personlighedsforstyrrelser

Personlighedsforstyrrelser kan ikke behandles medicinsk, men afhjælpes ved hjælp af samtaleterapi.

Der kan dog i nogle tilfælde være behov for medicinsk behandling.

Se mere om personlighedsforstyrrelser

Din behandling kan bestå af følgende elementer:

 • Udredning i forhold til om du har en personlighedsforstyrrelse, hvis ikke du allerede har fået stillet diagnosen
 • Stabiliserende forløb
 • Undervisning på et hold om personlighedsforstyrrelse, som foregår én gang om ugen á 1 time og 45 minutter inklusive en kort pause
 • Individuel behandlingsplan, hvor oplægget i udgangspunktet er gruppeterapi i grupper af max. 8 personer
 • Evt. medicinsk behandling
 • Undervisning af pårørende
 • Vejledning i sociale tilbud


Behandlingen i grupper af personlighedsforstyrrelser i Viborg og Skive består af Mentaliseringbaseret Terapi (MBT), som er en terapiform, der vægter relationsarbejde.

Der er i mindre omfang individuelle forløb.

Hvem tilbyder vi behandling?

Vi behandler dig, der er mellem 18 og 67 år og, som har en personlighedsforstyrrelse.

Vi behandler dog ikke dyssocial personlighedsforstyrrelse, samt personer med væsentlige kognitive eller begavelsesmæssige problemer.

Hvem behandler dig?

Behandlingen er tværfaglig, og varetages af sygeplejersker, socialrådgivere, læger og psykologer.

Der er desuden tilknyttet lægesekretærer til teamet.

Hvor foregår behandlingen?

Behandlingen foregår i Regionspsykiatriens ambulante enheder i Viborg og Skive.

Hvordan kommer du i behandling?

Du kan henvises af egen læge, af en anden psykiatrisk afdeling, eller af en praktiserende speciallæge i psykiatri.

Efter henvisningen foregår de indledende samtaler, udredning og foreløbig plan for videre behandling som regel i vores Team for Vurdering og Udredning (TVU). Herefter henvises du til selve behandlingsforløbet.

Hvad forventer vi af dig?

 • At du er fyldt 18 år
 • At du møder stabilt op til samtalerne
 • At du er motiveret for at deltage aktivt i en krævende behandling
 • At du vil fortælle om, og arbejde med dine problemer
 • At du vil arbejde på at komme ud af evt. misbrug

Vi modtager patienter i både Viborg og Skive.

Find flere oplysninger


Gå til Depressionsforeningen.dk
Gå til hjemmesiden Livslinien.dk