ADHD-teamet modtager patienter, der skal undersøges for ADHD/ADD. Vi sætter også en passende behandling i gang.

Behandlingen af ADHD kan være:

  • Medicin 
  • Kortere forløb med samtaler
  • Undervisning om ADHD og indsigt i, hvordan du kan leve med sygdommen (psykoedukation). Undervisningen kan foregå enten individuelt eller i grupper (6-8 gange)
  • Tilbud om samarbejde med pårørende

I nogle tilfælde samarbejder vi med “sociale instanser”. Det kan for eksempel være din egen læge, hjemmepleje, familieafdelingen, uddannelsesinstitutioner, jobcenter, mentor/bostøtte og rusmiddelcenter.

ADHD-teamet består af læger, sygeplejersker, psykologer og sekretærer.

Find flere oplysninger