Hvis du har en psykisk sygdom og pludselig får det værre, kan støtte fra ét af vores mobilteams være en mulighed.
Hvis vi beslutter at tilbyde dig hjælp fra mobilteamet, kontakter vi dig inden for et døgn (på hverdage).

Mobilteamet er et tilbud om hurtig, intensiv støtte og behandling i en kortere periode (ca. en måned) i dit eget hjem eller via telefonen. Medarbejderne i mobilteamet har alle bred psykiatrisk erfaring.

Tilbuddet fra mobilteam i Viborg og Skive kan bruges:

  • som alternativ til indlæggelse
  • som hjælp til en kortere indlæggelse.

Hvis du vil have det, samarbejder mobilteamet med dine pårørende og den læge, der er ansvarlig for din behandling.
Vi kan også inddrage andre relevante samarbejdspartnere (hjemmeplejen, sociale tilbud eller andre støttemuligheder).
 
Ved behov for længerevarende indsats kan mobilteamet kontakte én af vores klinikker eller vores daghospital.

Tilbuddet ydes på hverdage kl. 8.00 - 15.30.