Klinikken arbejder med særligt komplicerede patienter. Det er patienter, som er dømt til psykiatrisk behandling.

Behandlingen sker gennem løbende kontakt med den retspsykiatriske klinik.

I klinikken har vi særlig erfaring med patienter, der er dømt til behandling. Kontakten foregår dels i patientens eget hjem eller bosted, dels i klinikken.

Målet er at forebygge ny kriminalitet

Klinikken har behandlingskontakt med 41 patienter. Det er både 'kendte' patienter, som er udskrevet fra sengeafsnittet, og 'nye' retspsykiatriske patienter.

Klinikken samarbejder med:

  • kriminalforsorgen
  • politiet
  • kommunerne
  • andre psykiatriske afdelinger
  • bosteder
  • pårørende
  • andre samarbejdspartnere.

Vores mål er at forebygge, at patienterne begår ny kriminalitet.

Patientvejledninger for Klinik for Retspsykiatri