I Klinik for psykiatrisk dagbehandling, der har lokaler i både Viborg og i Skive, kommer du kun i dagtimerne på hverdage. Ellers bor du hjemme i dine vante omgivelser.

Du kommer sædvanligvis hos os tre til fem gange ugentligt i nogle timer. Du kan være tilknyttet klinikken fra tre til fire uger og op til tre måneder.

Klinik psykiatrisk dagbehandling er et tilbud til dig, som har en psykisk sygdom, hvor der er behov for en mere omfattende observation og behandling, end det er muligt gennem en række besøg i vores andre klinikker, men hvor der ikke er behov for indlæggelse på et sengeafsnit.

Klinik for psykiatrisk dagbehandling kan også være en god løsning, hvis du efter en længere indlæggelse skal ’sluses ud’ til en normal dagligdag.

Klinikken behandler flere typer psykiske lidelser

I klinikken behandler vi flere forskellige psykiatriske lidelser, som bl.a. skizofreni, depression, bipolar lidelse eller personligheds- og adfærdsmæssige forstyrrelser. 

Behandlingen i klinikken kan for eksempel omfatte:

 • samtaler med læge
 • samtaler med din behandler eller kontaktperson
 • forskellige aktiviteter i mindre grupper
 • daglig motion i grupper


Der er forløb med behandling i grupper på følgende områder:

 • Kognitiv gruppeterapi i depression. I disse grupper er I fire-seks patienter, og to behandlere
 • Undervisning om din sygdom. I disse grupper deltager fra fire
  patienter og to ansatte fra klinikken
 • KRAM. Vi tilbyder oplysning og vejledning i forhold til sundhedsfremmende foranstaltninger.
  Vi har særlig fokus på motion, da dette har en speciel positiv effekt på psykisk lidelse. 

Selvom mange af vores aktiviteter er i grupper, lægger vi vægt på at tilpasse behandlingen efter dine behov.

Find information om nogle af de lidelser, der behandles i klinikken

Skizofreni (+ 18-årige)
Depression hos voksne
Bipolar lidelse hos voksne
Personlighedsforstyrrelser hos voksne  

Når du er pårørende til en voksen (+18)