Regionspsykiatrien Midt har en række forskellige behandlingstilbud, som giver mulighed for at tilpasse behandlingen efter arten og sværheden af din psykiske lidelse.

 

Besøg i teams

I vores teams, der har lokaler i både Viborg, Skive og Silkeborg, tilbyder vi behandling i forbindelse med ét eller flere besøg. I enkelte tilfælde kan behandlingen også foregå ved hjemmebesøg.

Klinik for psykiatrisk dagbehandling

Hvis du er tilknyttet klinik for psykiatrisk dagbehandling kommer du kun i dagtimerne på hverdage. Ellers bor du hjemme i dine vante omgivelser. Klinikken har lokaler i både Viborg og Skive.

Klinik for psykiatrisk dagbehandling har også mobilteams med erfarne psykiatriske behandlere, som for en kortere periode kan give støtte og behandling i dit eget hjem eller telefonisk, hvis du pludselig får det værre. 

Psykiatriens Hus

I Psykiatriens Hus i Silkeborg foregår langt størsteparten af behandlingen ambulant. Det er dog muligt at overnatte et enkelt døgn i et akut døgntilbud, hvis du har det meget dårligt.

 

Behandling under indlæggelse

Hvis der er tale om en svær psykisk lidelse, kan det være den bedste løsning at blive indlagt på et af vores sengeafsnit i Viborg, hvor vi bedre kan observere og behandle din sygdom.

Kontaktperson skal sørge for sammenhæng i din behandling

Når du bliver behandlet ved os får du en kontaktperson blandt personalet. Det gælder uanset om du behandles i klinikkerne eller under indlæggelse.

Kontaktpersonen har til opgave at sørge for, at der er sammenhæng i din behandling.