Regionspsykiatrien Midt behandler voksne fra det fyldte 18. år for en række forskellige psykiske lidelser. Vores patienter kommer fra Viborg, Silkeborg og Skive kommuner. 

Vi behandler for følgende lidelser:

●        Depression
●        Mani    
●        Bipolar lidelse
●        Angstlidelser 
●        Tvangstanker og –handlinger 
●        Personlighedsforstyrrelser
●        Borderline 
●        ADHD
●        Autisme
●        Skizofreni
●        Paranoid psykose
●        Skizoaffektive psykoser 
●        Adfærdsmæssige- og følelsesmæssige forstyrrelser

Der kan både være tale om lettere psykiske lidelser og om svære sygdomstilfælde.

Hent information om de forskellige psykiske sygdomme.

 

Retspsykiatriske patienter

Desuden modtager vi retspsykiatriske patienter fra hele Region Midtjylland, dog kun efter visitation. 

Retspsykiatriske patienter er patienter, som har en psykisk lidelse og desuden har fået en dom til psykiatrisk behandling.

 

Psykiatriens Hus i Silkeborg

I Silkeborg tilbyder vi behandling, som ikke kræver indlæggelse på et sengeafsnit. Behandlingen foregår i Psykiatriens Hus, hvor både Silkeborg kommunes socialpsykiatri og Regionspsykiatrien Midt holder til.

Psykiatriens Hus har også seks kommunale og seks regionale sengepladser i et akut døgntilbud. Tilbuddet er rettet mod patienter, der pludselig får behov for behandling og observation.

Du kan læse mere om det unikke samarbejde mellem region og kommune på den fælles hjemmeside om Psykiatriens Hus.

 

Sengeafsnit i Viborg

Når patienter fra Viborg, Skive eller Silkeborg kommune har brug for en mere intensiv behandling, kan de blive behandlet på ét af vores sengeafsnit i Viborg.